Kinh doanh hoa tươi ngày tết là một mối kinh doanh thời vụ của rất nhiều người khi nhu cầu hoa tươi vào ngày tết rất là cao và xem đây cũng chính là xu hướng kinh