Brochure Archive

14 Th10 2016

5 típ in brochure quảng cáo chất lượng cao

Quá trình in brochure giới thiệu 1 loại dịch vụ hay là 1 sản phẩm nào đó của 1 doanh nghiệp là một trong những quy trình in ấn đòi hỏi kỹ thuật in phức tạp cũng
3 Th8 2016

Cách phân biệt in băng rôn, poster và in banner đẹp

Hiện nay, các phượng tiền truyền thông nhằm thu hút khách hàng ngày càng được các doanh nghiệp sử dụng như một cách thức dùng để maketing hiệu quả. Ngoài các phương tiện như in catalogue, in